STAFF&CAST

STAFF

Original Work
TRIGGER・Kazuki Nakashima
Director
Hiroyuki Imaishi
Series Composition/Script
Kazuki Nakashima
Character Design/ Chief Animation Director
SUSHIO
Assistant Director
Akira Amemiya
Creative Director
Shigeto Koyama
Set Design
Yoh Yoshinari
Creative Officer
Hiromi Wakabayashi
Art Director
Yuji Kaneko
Color Setting
Yukiko Kakita
Director of Photography
Toyonori Yamada
Sound Director
Yoshikazu Iwanami
Music
Hiroyuki Sawano
Editing
Junichi Uematsu
Animation Production
TRIGGER
Opening Theme Song
Eir Aoi

CAST


Japanese Cast

Ryuko Matoi
Ami Koshimizu
Satsuki Kiryuin
Ryoka Yuzuki
Mako Mankanshoku
Aya Suzaki
Aikuro Mikisugi
Shinichiro Miki
Uzu Sanageyama
Nobuyuki Hiyama
Houka Inumuta
Hiroyuki Yoshino
Ira Gamagoori
Tetsu Inada
Nonon Jakuzure
Mayumi Shintani
Senketsu
Toshihiko Seki

English Cast

Ryuko Matoi
Erica Mendez
Satsuki Kiryuin
Carrie Keranen
Mako Mankanshoku
Christine Marie Cabanos
Aikuro Mikisugi
Matt Mercer
Uzu Sanageyama
Grant George
Houka Inumuta
Steve Cannon
Ira Gamagoori
Patrick Seitz
Nonon Jakuzure
Sarah Anne Williams
Senketsu
David Vincent